Platební a jiné podmínky

Realizací objednávky fotoworkshopu souhlasí účastník kurzu s níže uvedeným:

 

Registrace na kurz

Účast na workshopu bude finálně potvrzena až po obdržení platby za kurz. V případě, že nedojde k uhrazení objednávky kurzu do 5 kalendářních dní ode dne zaslání informací o platbě, bude objednávka stornována.

 

Zrušení workshopu ze strany účastníka

Účastník workshopu má právo kdykoliv před zahájením kurzu jej stornovat, a to za následujících podmínek:

- 5 kalendářních dní před zahájením - účastníkovi bude vráceno kurzovné v plném rozsahu,

- méně jak 5 kalendářních dní činí stornovací poplatek 100% ceny workshopu.

Do výše uvedených lhůt se nezapočítává den konání kurzu.

Storno kurzu lze provést výhradně písemně na e-mailové adrese workshopy(at)fabriky.cz.

 

Zrušení workshopu ze strany pořadatele

Pořadatel workshopu je oprávněn zrušit workshopu pouze v nezbytně nutných případech, a to zejména pokud:

- nedojde k naplnění požadované minimální kapacity,

- dojde k neplánovaným organizačním změnám (např. onemocnění lektora),

- dojde k demolici továrny.

Tyto změny by byly účastníkům oznámeny e-mailem v co nejkratším možném termínu. V případě zrušení workshopu ze strany pořadatele má účastník nárok na vrácení kurzovného v plném rozsahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 workshopy.fabriky.cz